Nume echipă: Impact

Nume organizația gazdă: Fundația Noi Orizonturi

Valoarea finanțării: 3.000 lei

Povestea proiectului: Festivalul s-a dezvoltat de la an la an prin dimensiunea amplă a acestuia, impactul asupra comunității, activități mai complexe, provocări mai mari.

Proiectul este unic la nivel de oraș și constituie un model de bună practică în ceea ce privește activarea comunității clujene, implicarea tinerilor în viața culturală, încurajarea spiritului de inițiativă în rândul lor și inițiere de parteneriate durabile între actori sociali care împărtășesc aceeași viziune asupra educației și având în vedere că este făcut de tineri pentru tineri.

Aplica la fondul YB