Nume echipă: Adrenaline Team

Nume organizația gazdă: Asociația Nid pentru copii deficienți de auz

Valoarea finanțării: 2.986 lei

Povestea proiectului: Scopul acestui proiect a fost de a diversifica activităţile recreaţionale a elevilor din internat, de a creşte gradul de participare independentă la activităţi sportive de petrecerea timpului liber prin adaptarea la specificul deficienţei de auz, a serviciilor oferite de diferite instituţii, asociaţii în domeniu iar obiectivele au fost creşterea calităţii activităţilor recreative a copiilor cu deficienţe de auz care petrec mult timp în internat, precum şi creşterea indicelui de incluziune socială a acestora. Conform activităţilor desfăşurate de noi, atât scopul cât şi obiectivele noastre au fost atinse.

 

Aplica la fondul YB