ce iNume echipă : C.E.-I.?

Nume organizaţie gazdă: Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu

Valoarea finanţării: 1.000 RON

Povestea proiectului: Scopul acestui proiect a fost crearea unei reviste a şcolii pentru toate gusturile, diversificată şi atractivă, ca urmare a accentului beletristic al revistei şcolii deja existente. Această revista s-a dorit un mijloc de informare pe mai multe teme de actualitate, realizată de elevi, pentru elevi.

Echipa de redacţie a fost formată din elevi care au avut fiecare anumite sarcini, de la redactare şi editare de materiale şi imagini până la tehnoredactare şi supervizare. În data de 6 iunie 2008 a avut loc lansarea mult aşteptată a revistei, care a fost un real succes datorită spiritului inovator, al formatului atractiv şi nu în ultimul rând datorită temelor ingenios abordate. Revista C.E.-I.? a reuşit aşadar să acopere nevoile unui grup mult mai larg de elevi din liceu şi să confirme spiritul antreprenorial al membrilor echipei prin calitatea articolelor şi modul de concepere a revistei.