Nume echipă: Happy Day

Nume organizaţie gazdă: Centrul de voluntariat Cluj-Napoca

Valoarea finanţării: 1.000 RON

Povestea proiectului: Scopul proiectului a fost de a le oferi bătrânilor de la Centrul de îngrijire şi recuperare şansa să depăşească limitele vârstei şi prejudecăţile prin participarea la un concurs de frumuseţe(fizică şi spirituală), beneficiarii fiind cei 110 pensionari aflaţi în îngrijirea Centrului, având media de vârstă de aproximativ 70 de ani.

Proiectul a apărut în urma identificării unei probleme din comunitate, şi anume nevoia acestor oameni de a nu se simţi împovăraţi de trecerea timpului şi de a rămâne deschişi oricărei provocări. Activităţile derulate de membrii echipei au constat în organizarea concursului Miss Vârsta de Aur, în desfăşurarea unui moment artistic, precum şi în oferirea unei gustări, toate acestea fiind menite să le dovedească celor vârstnici că nu sunt singuri pe lume şi că, în ciuda vârstei, şi ei se pot simţi la fel de bine ca şi cei mai tineri.

În plus, pe lângă impactul asupra celor de la centru, membrii echipei au avut şansa să îşi dezvolte spiritul civic, deoarece "muncind pentru o cauză comună au descoperit ce înseamnă responsabilitatea şi spiritul de echipă."