Nume echipă : Turiștii

Nume organizaţie gazdă: Fundația de Ecologie și Turism Potaissa

Valoarea finanţării: 1.000 RON

Povestea proiectului: Proiectul şi-a propus să contribuie la creşterea gradului de informare al elevilor din liceele turdene şi din municipiul Cluj-Napoca cu privire la obiectivele turistice din judeţul Cluj, din zona municipiului Turda (Salina Turda, Cheile Turzii, Băile Sărate, Cheile Turenilor, Castrul Român) şi să conştientizeze potenţialul turistic local, prin realizarea unor materiale - afişe, postere, fluturaşi - cu scopul de a le populariza în rândul elevilor şi nu doar.

Pe lângă activitatea de documentare şi fotografiere a obiectivelor turistice identificate, urmată de distribuirea materialelor, membrii echipei au organizat şi o conferinţă într-o locaţie publică la care au fost invitate personalităţi de seamă, elevi din licee, profesori şi reprezentanţi ai presei şi ai altor organizaţii active în domeniul turismului. În cadrul acestei conferinţe au fost prezentate rezultatele muncii de documentare - obiectivele turistice, valoarea istorică şi condiţia lor actuală, precum şi idei pentru îmbunătăţirea situaţiei.