foclorNume echipă : Glasul Satului

Nume organizaţie gazdă: Rotaract Cluj

Valoarea finanţării: 850 RON

Povestea proiectului: Scopul acestui proiect a fost de a promova în rândul tinerilor clujeni folclorul şi tradiţiile româneşti prin intermediul unor activităţi practice, fiind adresat tinerilor clujeni şi nu numai, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 25 de ani, estimându-se un număr de 40 de participanţi.

Această activitate şi-a propus să atragă mai mulţi tineri spre valorile tradiţional folclorice româneşti-dans popolar, cântece, activităţi interactive, pictură de icoane. Printre acţiunile întreprinse se află crearea unui atelier de dans popular tradiţional, a unui atelier de pictură pe lemn, sticlă, ghips, a unui atelier de modelaj, a unui atelier de testu şi joc de oină şi, desigur, activităţi în aer liber şi foc de tabără. Tinerii participanţi au fost iniţiaţi în arta iconografiei, a ţesutului, a modelajului şi a dansului tradiţional românesc, la final primind o diplomă de recunoaştere a cunoştinţelor dobândite pe parcursul acestui proiect.

"Acest proiect înseamnă o oportunitate de a împărtăşi o parte a cunoştinţelor noastre în materie de tradiţii şi dans popular. Totodată se doreşte extinderea colectivului nostru de tineri cu noi membri iubitori de folclor şi dornici să-l păstreze viu."