Nume echipă : Independenții

Nume organizaţie gazdă: Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

Valoarea finanţării: 1000 RON

Povestea proiectului: Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri în rândul adolescenţilor din mediul şcolar a fost principalul scop al proiectului, acest lucru realizându-se prin acţiuni de informare a tinerilor asupra riscurilor pe care le presupune consumul de substanţe, prin dezvoltarea sentimentului de responsabilitate pentru propriile decizii şi prin alegerea unui stil de viaţă sănătos.

Muzica şi teatrul au fost alese ca mijloace de transmitere a mesajului antidrog în toate liceele şi şcolile clujene. Relevanţa acestui proiect este susţinută de studiile de specialitate, care atestă consumul ridicat de droguri în rândul adolescenţilor. De altfel, tinerii liceeni şi-au dorit ca prin aceste acţiuni specifice să îi facă pe elevi să conştientizeze riscurile la care se expun prin consumul de droguri de orice tip sau prin afilierea la grupuri consumatoare de droguri şi să îi înveţe să ia decizii responsabile în ceea ce îi priveşte.